Aktuální situace kolem developerského projektu Nad Údolím

Náš spolek od začátku sleduje aktuální dění ohledně výstavby v obci. Na základě informací prezentovaných na několika posledních veřejných zasedání zastupitelstva a podle dostupných informací, které jsou zveřejněné na webových stránkách obce je zřejmé, že developeři nemají zájem o diskusi s obcí ohledně podmínek a rozsahu zástavby na pozemcích v ulici Nad Údolím.

Naopak zvolili cestu nátlaku a vydírání, když do původních ubytoven nastěhovali nepřizpůsobivé občany a doufají snad, že tímto krokem obec přinutí akceptovat jejich snahy realizovat naddimenzovanou zástavbu, která by kromě narušení poklidného charakteru v dané lokalitě znamenala především pro obec jako celek vážný problém, který by v budoucnu mohl být jen velmi těžce řešitelný.

Právě proto jsme na obec zaslali dopis, v kterém obec vyzýváme aby vytrvala ve svém postoji, který nadále bude hájit zájmy především stávajících obyvatel obce a zároveň možnosti obce samotné, s ohledem na budoucí předpokládaný příliv nových obyvatel.

Vzhledem k momentálně vyhrocené situaci s developery jsme dále za spolek obci navrhli zvážit i možnost případného odkupu pozemků vedených v územním plánu jako BČ1 a SOP1, jelikož by to mohlo z našeho pohledu znamenat jak v krátkodobém, tak v dlouhodobém časovém horizontu optimální krok k řešení rovnou několika záležitostí, se kterými se obec momentálně potýká:

    1. V obci chybí náves, což je citelný nedostatek především v případě konání veřejných akcí v obci. Toto potvrzuje i nedávná zpráva o uplatňování územního plánu, vypracovaná odborem územního rozvoje a památkové péče Městkého úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, která obec taktéž nabádá k navržení vhodných prostor pro shromažďování. Dotčené pozemky jsou z tohoto hlediska dostatečně prostorné a taktéž svým umístěním by k účelu návsi mohly být vhodné.
    2. Pokud by se obci podařilo pozemky odkoupit a využít vhodným způsobem k veřejně prospěšným účelům, znamenalo by to možnost výrazným způsobem přispět k zachování klidného charakteru v této části obce a zároveň snížit dopad nárazového přísunu nových obyvatel, na který obec v této chvíli není připravena, což také potvrzuje zpráva odboru územního rozvoje a památkové péče Městkého úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.

Dopis, který byl zaslán spolek na obec je k nahlédnutí zde

A co si myslíte vy ? Svůj názor můžete vyjádřit hlasováním.

Sdílet příspěvek