Co vznikne na pozemcích developera v lokalitě Nad Údolím ? Vyjádření zastupitelů…

V minulém příspěvku jsme informovali o zaslaném dopisu na obec, kde vyzýváme ke zvážení případného odkupu pozemků bývalých ubytoven v lokalitě Nad Údolím.

Jak nás informovala paní starostka Mgr. Jana Münzbergerová, dopis byl předložen všem zastupitelům. Ty jsme proto dne 29.9.2015 oslovili a zeptali se jich na názor k možnosti odkupu zmíněných pozemků obcí, s tím, že jejich odpovědi budou zveřejněny na stránkách našeho spolku.

Zveřejňujeme tedy odpovědi zastupitelů, kteří nám zaslali svou odpověď.

Mgr. Jana Münzbergerová

Pokud jde o můj vlastní názor – jsem pro to, aby se obec pokusila koupit území, kde jsou ubytovny, a perspektivně zde budovat náměstí/park,… prostě veřejné prostranství.

Doc. Ing. Münich Daniel Ph.D.

Odkup zmíněných  pozemků obcí je jistě nápad k vážnějším úvahám. V dané chvíli, kdy jsme na samém začátku, jsem ale opatrný v zásadnějších soudech. Nejdříve je třeba získat alespoň základní představu o finanční náročnosti případného odkupu a o účelovém využití pozemků, což opět bude souviset s penězi. Myslím že je zcela zřejmé, že obci naší velikosti (patří totiž počtem obyvatel k těm větším) a velkého komunitního potenciálu by velmi přišel vhod společný komunitní prostor. Myslím tím více než jen uklizené veřejné prostranství. Centrum pro komunitní občanské aktivity díky historickým okolnostem v obci nevzniklo a je to velká škoda, protože v obci mají silný potenciál. Dnes místní nadšenci a dobrovolníci organizují různé akce a činnosti po různých koutech jak se dá.  Myslím tím místo, kde by se mohly konat různé zájmové kroužky (výtvarné a menší sportovní), scházet kluby a sdružení, dělat přednášky, divadelní představení, menší sportovní akce, ples, výstavy, promítání a podobně. Kde by i během dne fungoval klub pro setkávání rodičů s malými dětmi a případně seniorů. Mohla by tam fungovat i denně přístupná obecní knihovna. Je samozřejmě otázka, zda lze vhodně navrhnout a zaplatit takovou stavbu, která by různorodé komunitní činnosti a zájmy obsloužila a provoz byl pro obec finančně udržitelný. Možná se o tom s trochou trpělivosti a rozvahou dá ve střednědobém horizontu uvažovat. Určitě stojí za to o věci začít veřejně, prodiskutovat nápady a preference. Není možná od věci si nechat si udělat základní finanční rozvahu a poté třeba i základní jednoduchou architektonickou studii. Vše samozřejmě také závisí na ochotě současných vlastníků pozemky obci za přijatelnou cenu odprodat.

Ing. Tomáš Pfeifer

Ano, pobavme se o tomto nápadu. Veřejně. Já hlasuji pro.
Jako nápad to nezní špatně, leč je třeba se zamyslet nad financováním nákupu a následnou rekultivací prostoru. Celkový účet za toto nebude malý a je otázkou, kde na to vzít.
Bylo by prima mít velký společný prostor v obci, která nemá náměstí, tudíž se její obyvatelé nemají pořádně kde sejít. Přeci jen předvánoční setkání u betlému by mohlo být důstojnější a větší. Těch „ale“ je u nápadu odkoupit od vlastníka pozemky spousta. Až všechna budeme znát a jejich překonání nebude nemožné, bude v možnostech obce záměr realizovat a i ostatní obyvatelé se budou těšit z tohoto záměru, budu hlasovat pro odkoupení. Zatím je to „jen“ nápad, nad kterým je nutné se dosti zamyslet. Zde rozhodně platí přísloví: Dvakrát měř, jednou řež“.

Mgr. Dymáček Martin

Návrh odkupu daných pozemků ze strany obce mi připadá jako velmi zajímavé řešení, které může vyřešit několik palčivých problémů naší obce najednou, a to a) revitalizaci nehezké plochy, b) získání velmi chybějícího veřejného prostranství v obci, c) řešení doposud patové situace z hlediska uvažované výstavby v dané lokalitě, a v neposlední řadě d) zajištění toho, že výstavba v lokalitě Nad Údolím nepřekročí udržitelnou míru rozvoje (odkup by se mohl týkat ploch, které jsou současnými developery uvažovány pro výstavbu 45 až případně 65 bytových jednotek a na které není ani daná lokalita, ani obec jako taková, připravena).

Naprosto klíčová je však otázka finanční náročnosti takového postupu a ochoty druhé strany k takovému řešení. Velmi zjednodušeně řečeno – obec k odkupu nebude moci přistoupit, pokud to bude překračovat finanční možnosti obce a pokud na druhé straně nebude dobrá vůle (obec nemůže nikoho k prodeji pozemků „nutit“). To, jestli se tedy nakonec takovýto projekt zrealizuje, tak nyní opravdu nelze ani odhadovat. Určitě však stojí za to se touto otázkou nyní zabývat.

 

Aktualizace z 13.6.2016

Na výslovnou žádost pana Ing. Kamila plavce dodatečně zveřejňujeme celou jeho odpověď, kterou nám zaslal minulý rok, dva měsíce po oslovení všech zastupitelů a uzavření tohoto článku.

Sdílet příspěvek