Plánované rozšíření těžby v lomu Klecany – velká EIA

20.9.2022 byla zveřejněna tzv. velká EIA k záměru rozšíření dobývacího prostoru a pokračování hornické činnosti v lomu v Husinci a Klecanech společností Lom Klecany, s.r.o. Ta byla vypracována na základě požadavku okolních obcí i našeho spolku.

Dokumentaci obsahující akustickou a rozptylovou studii, posouzení vlivu na krajinu, přírodu, veřejné zdraví atd. si můžete stáhnout na https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV1243?lang=cs, část Dokumenty – Text dokumentace.

Sdílet příspěvek