Chráníme užovku podplamatou

Užovka podplamatá (Natrix tessellata)

Nejedovatý, nekousavý had, který se v Čechách ostrůvkovitě vyskytuje v teplých kaňonech Vltavy, Berounky a Sázavy. U Vltavy lokalita začíná na pravém břehu pod Pražskou ZOO v Troji, kde jedno z jejich největších zimovišť a pokračuje až za Řež směrem na Kralupy. Na druhém břehu se vyskytuje v mnohem menší míře.

V ČR je chráněna jako kriticky ohrožen druh.

Zdržuje se u vody, kde loví ryby a obojživelníky. Výborně plave a menší kořist polyká přímo ve vodě.

V dubnu se vydávají hadi k řece ze svých zimovišť ze svahů nad řekou. Téměř všude musejí překonat cyklostezky a místy i silnice pro motorová vozidla. Zatímco dospělí jedinci již zkušeně tyto cesty překonávají na jeden zátah, pro mláďata je to v širších místech obrovský problém. Choulí se uprostřed či na krajích cest a stovky jsou jich každým rokem přejeta jízdními koly, auty, ale i kolečky bruslí a kočárků.

Náš Spolek se snaží tyto hady chránit. Na cesty umisťujeme výstražné značky, vyvěsujeme informace o hadech, rozdáváme letáky, značíme nejkritičtější místa. Hadům pomáháme na jaře a na podzim překonat ve zdraví cesty – zábranami, zastavováním kol, případně i přenesením hada.

Na našich cestách se setkáváme i s užovkami hladkými, obojkovými a žábami.

Užovka není zmije, od ní se liší především kruhovou zřítelnicí (zmije má štěrbinovitou) – viz obrázek 1.

Užovky mají šachovitou kresbu na těle, zmije má vždy klikatou čáru souvislou (pokud ji má). Užovka ji souvislou nemá nikdy, i když se to tak při pohybu může jevit – viz obrázek 2.

V okolí Řeže zmije nežijí, pokud jste však přesvědčení, že to, co potkáváte, je zmije, prosím, pošlete nám fotografii k vyhodnocení. Byla by to pro nás i ochranáře přírody nová informace.

obrázek 1. – užovka vs zmije
obrázek 2. – šachovitá kresba užovky podplamaté

Sdílet příspěvek

Ochrana přírody a krajiny obce Husinec