Archiv pro rubriku: Aktuality

Když stavební úřad (ne)funguje

Náš spolek se již několik let snaží o ochranu přírody v naší obci. K tomu je důležitým předpokladem vědět předem o plánovaných zásazích, které by potencionálně mohly narušit hodnotná území. Právo na informace je garantováno zákonem o svobodnému přístupu k informacím z roku 1999. Je ovšem smutnou skutečností, že existuje státní instituce, která dokáže základní právo každé demokratické společnosti, jakým jistě právo na informace je, občanům tvrdošíjně odpírat.

Jedná se o Stavební úřad Klecany, který již v minulosti porušil v několika případech zákon, jak bylo potvrzeno například v roce 2016 Krajským soudem v kauze nezákonně vydaného územního souhlasu.

Tentokrát se Stavební úřad Klecany rozhodl o kreativní způsob výkladu zákona o svobodném přístupu k informacím, když informace odmítl poskytnout a posléze za to požadoval úhradu 1776,- Kč.

Nutno podotknout, že o informace jsme žádali již minulý rok v březnu, kdy se dotčený úřad vůbec nenamáhal odpovědět, přestože i zde platí zákonná lhůta na vyřízení žádosti 15, nejdéle však 25 dnů. Po druhé urgenci nám paní Ing. Bartáková, vedoucí stavebního úřadu, sdělila, že tyto informace její úřad neposkytuje. Po třetím dopise, ve kterém jsme opětovně upozorňovali na právo ke svobodnému přístupu k informacím, začal úřad pro změnu vyžadovat úhradu za dohledání a zpracování požadovaných informací.

Nejenže úřad neměl na úhradu za zpracování nákladů žádný nárok, ale samotné oznámení úřadu nesplňovalo ani základní, zákonem stanovené náležitosti. Tímto se úřad podle zákona připravil i o úhradu nákladů, na které by jinak nárok měl (například za pořízení fotokopií). Krajský úřad Středočeského kraje, kam jsme podali odvolání, potvrdil naše stanovisko v říjnu roku 2017 a přikázal Stavebnímu úřadu Klecany poskytnout požadované informace bezplatně.

Stavební úřad Klecany se však rozhodl ignorovat i nařízení svého nadřízeného orgánu, a proto jsme v prosinci loňského roku zasílali na Krajský úřad žádost o vydání opatření proti nečinnosti vůči Městskému úřadu Klecany.

Zde Krajský úřad rozhodl ještě koncem prosince tak, že Stavební úřad Klecany je povinen poskytnout požadované informace do 15 dnů.

Do dnešního dne jsme informace, o které jsme žádali v březnu roku 2017, od stavebního úřadu nedostali.

Skutečnost je tedy taková, že Stavební úřad Klecany, který je placen z našich daní, porušuje opakovaně platné zákony a ignoruje závazná rozhodnutí nadřízeného orgánu. My se ve svém volném čase budeme dále domáhat toho, aby úřad začal respektovat platné zákony, které platí bez rozdílu pro všechny.

Ornitologická vycházka v Řeži v sobotu 3.2

Česká společnost ornitologická a Roztoč pořádají v sobotu 3.2 zimní vycházku za ptáky podél Vltavy z Řeže do Roztok.

Vycházka je určena dospělým i dětem, kteří mají rádi ptáky a chtějí se o nich něco dozvědět. Půjdeme trasou podél Vltavy z Řeže do Roztok.

  • Sraz je v sobotu 3. 2. v 10:05 na lávce v Řeži (u zastávky ČD). V případě zpoždění vlaku prosíme o trpělivost.
  • Projdeme se po pravém břehu Vltavy až k přívozu Klecany-Roztoky. Předpokládaná doba vycházky cca 3–4 hodiny.
  • S sebou dalekohled, atlas ptáků (kdo má), teplé oblečení, svačinu, termosku s horkým pitím.

Za hodně špatného počasí (déšť, husté sněžení) se vycházka nekoná.

Vltava je významným zimovištěm vodních ptáků. Kromě kachen a racků se můžeme těšit na setkání s kormorány, potápkami, volavkami i vzácnějšími hosty ze severu – morčáky velkými a hoholy severními. Zjistíme, že slípka není slepice a budeme-li mít štěstí, zahlédneme i létající drahokam – ledňáčka říčního.

Měsíc po instalaci houpací sítě v Řeži

Je to již měsíc, co jsme na louce za bytovými domy Nad Údolím nainstalovali houpací síť, která je zde volně k dispozici všem obyvatelům.

Mnozí lidé v našem okolí vyjadřovali zpočátku pochybnosti, že síť vydrží ve funkčním stavu na svém místě déle jak týden. Od instalace nicméně uplynul již měsíc a ukázalo se, že síť stále slouží v původním stavu mnohým obyvatelům, což je určitě dobrá zpráva.

K újmě bohužel přišly v blízkosti sítě zasazené keříky rakytníku, které někdo vytrhal a zahodil opodál. Věříme, že se v lepším případě jednalo o práci dětí bez dozoru rodičů.

Jelikož se koncept houpací sítě ve veřejném prostoru osvědčil, přemýšlíme o umístění ještě jedné sítě v naší obci. Chtěli bychom tímto obyvatele Husince a Řeže požádat o zaslání nápadů, kde v obci by síť bylo vhodné umístit.

Na základě zaslaných tipů pak vybereme nejvhodnější místo k instalaci. Své nápady nám můžete zasílat v komentáři pod tímto článkem, email na spolek@spolekprohusinec.cz nebo na naší facebookové stránce.

Přijďte si vyzkoušet nově instalovanou houpací síť v horní Řeži

Dnes byla členy spolku nainstalována houpací síť, která je k dispozici veřejnosti. Houpací síť najdete na kraji lesíka za bytovkami Nad Údolím, nedaleko dětského hřiště.

Při používání sítě žádáme všechny o slušnost a ohleduplnost nejen k ostatním uživatelům, ale i k přírodě, jelikož u přístupové pěšinky jsou zasazené dva keříky označené kamínky.

Věříme, že síť bude sloužit obyvatelům a kolemjdoucím k příjemnému odpočinku po dlouhou dobu.

 

Novinky ohledně hal Goodman ve Zdibech

Opět hrozí výstavba obřích hal ve Zdibech. Společnost Goodman vložila v rámci EIA další dokumentaci týkající se záměru na portál CENIA:

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1980

Je to reakce i na naše připomínky, které jsme zaslali dotčeným úřadům v roce 2016.

Jedná se cca o 1500 stran textu a to samozřejmě textu odborného, ve kterém Goodman reaguje na připomínky z prvního kola. Nyní je tedy nutné nové dokumenty podrobně nastudovat, porovnat a zkontrolovat, zda opravdu reagují na všechny dříve předložené připomínky. Následně bude nutné znovu reagovat ve formě dalších připomínek.

Více informací o celém projektu Goodman naleznete na těchto stránkách.

Zároveň uvádíme žádost lidí z projektu “STOP HALY GOODMAN ZDIBY”:

PROSÍME TY Z VÁS, KTEŘÍ SE VYZNAJÍ V DANÉ PROBLEMATICE, KAŽDÉHO, KDO NÁM MŮŽE JEN TROCHU POMOCI, ABY NÁM POMOHL!!

Z hlediska oborů potřebujeme pomoc zejména v oblasti: HYDROGEOLOGIE, OCHRANY OVZDUŠÍ, DOPRAVY. Budeme nutné reagovat i na další témata, obsažená v dokumentaci.

Kácení porostu na protipovodňové hrázi pod ÚJV se chýlí ke konci

Samotné kácení porostu bylo již prakticky dokončeno. Nyní zbývá velké stromy naporcovat a odvézt, zbytky větví naštěpkovat. Štěpka zůstává na místě kvůli regeneraci půdy a podrostu.

Místo po zásahu vypadá velmi dobře, povrch nebyl hrubě narušen a totéž platí i o povrchu na svazích. Až na výjimky nejsou nikde holiny, na mnoha místech zůstaly zdravé větší nebo i menší stromy. Přístupová cesta je na jednom místě zahloubená. Toto bude napraveno realizační firmou ve spolupráci s technickou četou obce, která zajistí materiál na zásyp.

Dle zjištění firma zajišťující kácení dřevin dodržela podmínku nevyužívat v místě těžkou techniku (viz fotky). Dokonce byli pro stahování dřeva využiti i tažní koně.
Pokud tomu počasí dovolí, provede ÚJV dne 20.3. úklid odpadků v prostoru mezi břehem a plotem areálu ÚJV.

 

Zveme Vás na 3. ročník úklidové akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko„

Rádi bychom Vás pozvali na 3. ročník úklidové akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko”, která proběhne v Husinci a Řeži v sobotu 8. dubna 2017.

Sraz je v 9 hodin na těchto místech:

  • před obecním úřadem

nebo

  • v horní části Řeže u stanoviště kontejnerů na tříděný odpad za cukrárnou Sarnia (křižovatka Hlavní a Akátové)

Čím více se nás do úklidu zapojí, tím lépe obec zbavíme  odpadků a černých skládek. Už teď můžete vytipovávat místa, která by si úklid zasloužila.

Pytle na odpad a rukavice budou k dispozici jako při předešlých akcích, pokud však máte vlastní rukavice, klidně si je doneste.

Pokud Vás zajímá, jak probíhaly minulé úklidy, můžete se podívat na reporty z předešlých úklidů.

Podrobnosti o akci najdete také na webu www.uklidmecesko.cz

Vyhodnocení dotazníků ohledně budoucího vývoje obce

Dne 19.1.2017 se v prostorách základní školy konalo veřejné setkání, kde byly prezentovány výsledky veřejného dotazníku zabývajícího se budoucím vývojem obce.

Zajímavým zjištěním je fakt, že na základě dotazníku jsou obyvatelé naší obce nejvíce pyšní na přírodu v okolí a naopak je nejvíce trápí omezování veřejné zeleně. To jsou oblasti, kterými se náš Spolek dlouhodobě zabývá.

Zpráva z vyhodnocení dotazníku, včetně jejího shrnutí v přehledné prezentaci byly zveřejněny na stránkách obce.

 

 

Plánované kácení dřevin na hraně protipovodňové hráze pod areálem ÚJV Řež bude provedeno šetrným způsobem

V prosinci roku 2016 podala společnost ÚJV Ŕež, a.s. na Krajský úřad Středočeského kraje žádost o udělení výjimky zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, kteří se nacházejí na březích Vltavy pod areálem ÚJV. Žádost byla podána proto, že je podle zákona nutné provádět čištění břehu z důvodu plynulejšího odtoku vody při povodňových stavech, a tím snižování rizika zachytávání předmětů do vegetace.

V rámci řízení jsme zaslali na Krajský úřad vyjádření, ve kterém jsme v lokalitě dotčené kácením dřevin zmínili výskyt dvou kriticky ohrožených a čtyř silně ohrožených druhů živočichů, kteří zde byli zaznamenáni v rámci biologického hodnocení prováděného v roce 2015 a 2016.

Proto jsme v našem vyjádření navrhovali uložení ochranného opatření dle zákona v podobě odchytu a následného přenosu chráněných živočichů za odborného dozoru.

S ohledem na stav terénu podél vody, kde se nachází úzká pěšina, jsme navrhovali provádět práce bez použití jakékoliv těžké techniky, která by mohla usmrtit zde žijící zvířata a zároveň poničit stezku podél řeky.

Jelikož se plánované kácení dřevin nachází uvnitř registrovaného nadregionálního biocentra a vyhlášeného přírodního parku Dolní Povltaví, přičemž přímo navazuje na národní přírodní rezervaci Větrušická rokle, žádali jsme o zajištění citlivého kácení dřevin pouze v nezbytně nutné míře.

V lednu letošního roku udělil Krajský úřad společnosti ÚJV Řež, a.s. výjimku zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů z důvodu kácení porostu na vodním díle, za předpokladu, že budou dodrženy následující podmínky:

  • k pokácení porostu dojde v období mezi 1. listopadem a 15. březnem
  • kácení porostu bude přítomna odborně způsobilá osoba, která v případě nálezu hibernujících zvláště chráněných živočichů zajistí jejich bezodkladné přemístění na náhradní stanoviště, kde nebudou tito živočichové ohroženi na existenci, včetně zajištění podmínek pro jejich bezpečnou hibernaci
  • kácení porostu a odstranění pokácené hmoty z dotčeného území nebude prováděno za použití těžké techniky
  • kácení dřevin a křovin je možno provést pouze v nezbytně nutném rozsahu k zajištění funkčnosti a bezpečnosti vodního díla

Platnost povolené výjimky je omezena do 31. 12. 2018.

Je pozitivní, že Krajský úřad zapracoval naše připomínky do svého rozhodnutí a věříme, že práce spojené s nutným kácením dřevin podél řeky budou provedeny šetrně a ohleduplně vůči zde žijícím živočichům.

Podzimní úklid obce s přespolní účastí

Letošní podzimní úklid jsme pojali spíš jako menší úklidovou akci nad rámec každoročního velkého jarního úklidu. I tak se nás sešlo rovnou 10. Překvapením pro nás bylo, že se do úklidu v naší obci zapojil i dobrovolník Pepa, který k nám dorazil až z Kladna, navíc s jednou rukou v sádře. Jelikož se v okolí Kladna úklidové akce nepořádaly, byla pro něj naše obec nejbližší možnost, jak se do celosvětové akce zúčastnit. Pepovi od nás patří velké díky za to, že k nám neváhal dorazit kus cesty, aby nám celé dopoledne pomáhal s úklidem. Během dopoledne se nám podařilo vyčistit obec od odpadků, které se od jara nastřádaly podél cest a silnic. Celkem jsme nasbírali odhadem 10 velkých pytlů odpadu. Tímto děkujeme všem, kteří se úklidové akce zúčastnili.

Pár fotek z úklidu:

dsc_2992
Do úklidu se zapojil i člen zastupitelstva
dsc_2997
Pepa z Kladna

dsc_3005