Archiv rubriky: Veřejná akce

Ukliďme Česko 2021

Vážení sousedé a spoluobčané,

vlivem současné epidemické situace proběhne letošní tradiční jarní úklid „samoobslužnou formou“.

Na území obce bude zřízeno 7 výdejních míst (viz. přiložená mapka), takzvaných „PYTLOMATŮ“. Zde si můžete vyzvednout pytle na odpad a na stejném místě je pak zanechat naplněné (o jejich odvoz se postará obecní technická četa).

V případě zájmu o rukavice (k dispozici jsou i dětské velikosti), jsou tyto k vyzvednutí na obecním úřadě či na adrese Nad Údolím 121.

Úklid bude probíhat od 20.3. do 4.4., datum a čas je tedy na vás 😊

Děkujeme všem, komu není lhostejný stav obce a krajiny ve které žijeme!

Dotazy a zprávy z úklidu posílejte na [email protected]

Akci organizuje:

  • Obecní úřad Husinec
  • Spolek pro ochranu přírody a krajiny obce Husinec
  • Komise životního prostředí a odpadového hospodářství

Zhodnocení jarního úklidu obce

Pravidelný jarní úklid proběhl letos v Husinci a Řeži v sobotu 6.4.2019 za velmi pěkného počasí, které přilákalo přes 60 dobrovolníků z řad dětí i dospělých.

Společnými silami se nám podařilo odklidit velké množství odpadu a objevit několik (snad už posledních) starších černých skládek (viz foto v galerii pod článkem). Ty, které jsme nedokázali svépomocí odklidit, jsme nahlásili na obecní úřad za použití nově zavedené aplikace Mobilní rozhlas. Je však zřejmé, že drtivou většinu starých černých skládek, které byly dlouhé roky, či desetiletí ukryty v lesích a okolní zeleni, byly po několika ročnících pravidelného jarního úklidu postupně odhaleny a zlikvidovány. Kromě několika odložených pneumatik, staré dlažby a nepotřebného oblečení jsme tak na čerstvé černé skládky naštěstí nenarazili. Nejhorší situace je asi dlouhodobě u odbočky z hlavní silnice do obce k lomu, kde každoročně objevujeme velké množství odpadu od pneumatik, přes zbytky stavebního materiálu, až po staré oblečení. Zjevně se jedná o oblíbené místo pro odložení všeho nepotřebného.

Velmi děkujeme všem, kteří se do úklidu zapojili a věříme, že se přinejmenším ve stejném počtu setkáme i příští rok.
Dále děkujeme obecnímu úřadu za poskytnutí sušenek pro děti a hlavně za zajištění následného svozu nasbíraného odpadu technickou četou. Díky patří i paní Miléřové za upečení koláče, který byl taktéž vítanou chutnou svačinou.

Ukliďme svět, ukliďme Česko 2019

Jako každý rok se i letos zapojujeme do celorepublikové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Po zimě se v obci nachází spousta odpadků, které máme za cíl společně odklidit, aby naše obec byla hezčí a lepší místo k životu.

Akce je vhodná pro celé rodiny. Pro děti budeme mít nachystané pracovní rukavice v dětské velikosti.

Úklid se koná v sobotu 6. dubna. Sraz je v 9 hodin před obecním úřadem a u kontejnerů na tříděný odpad za cukrárnou v Řeži.

Ukliďme svět, ukliďme Česko 2018 – zhodnocení

Vážení přátelé a sousedé.

V sobotu 7.4. proběhla celorepubliková akce „Ukliďmě svět, ukliďme Česko“, do níž se zapojila též naše obec. Letos se sešlo celkem 26 dobrovolníků, z čehož bylo 11 dětí. Počasí nám tentokrát přálo a společně se nám opět podařilo sesbírat velké množství odpadu, zvláště podél hlavních komunikací. Potěšující je, že se zapojovali sousedé, sbírající odpadky v okolí svého bydliště, i mimo rámec oficiální akce.

Díky tomu, že se jednalo již o pátý ročník, můžeme říct, že má tato akce, která se již pomalu stává tradicí, velký smysl a rozměrnějšího odpadu je čím dál méně. Jsou ještě místa, která si zaslouží naši pozornost ale společně se nám daří udržovat obec čistou.

Všem dobrovolníkům a i vám ostatním, kterým není lhostejné prostředí v kterém žijeme velké díky za účast a pomoc. Díky patří též obecnímu úřadu za podporu a propagaci akce.

Ukliďme svět, ukliďme Česko 2018

Vážení přátelé, sousedé a vy všichni, kdo chcete aby naše obec zůstala příjemným místem k životu a nebojíte se přiložit ruku k dílu. Rádi bychom vás pozvali na další ročník celorepublikové dobrovolnické úklidové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko 2018, která se uskuteční příští sobotu 7.4., začátek od 9.00

Sraz je u kontejnerů na tříděný odpad za cukrárnou a před obecním úřadem.

Akce opět proběhne ve spolupráci s obecním úřadem naší obce, který poskytne materiál a postará se o svoz sesbíraného odpadu.

Rukavice budou k dispozici i v dětských velikostech. Je tedy možnost ukázat i naší drobotině, že i pár sesbíraných odpadků má smysl a každá sebemenší pomoc se počítá a děláme to pro sebe.

Těšíme se na vás

Reportáž z ornitologické vycházky

V sobotu 3.2.2018 proběhla ornitologická procházka pořádaná Českou společností ornitologickou a sdružením Roztoč, jíž se zúčastnilo i několik členů našeho spolku. Sraz byl dohodnutý chvíli po 10. hodině ranní, jelikož většina účastníků přijela vlakem od Prahy. Sešlo se nás kolem 15 dospělých a několik dětí.

Po úvodním uvítání a představení pořádajících organizací jsme obdrželi brožurky s obrázky a popisy ptactva vyskytujícího se v mokřadech v Praze a okolí a ihned jsme se pustili do pozorování poštolek, které vysedávaly na stromě na skalách nad vlakovou tratí. Členové ornitologické společnosti měli s sebou profesionální dalekohled na stativu, u kterého jsme se vždy postupně všichni vystřídali a detailně si tak prohlédli charakteristické znaky jednotlivých druhů ptáků.

Zajímavou informací pro nás byl i výskyt orla skalního, který se v této oblasti zdržuje, bohužel jsme jej však nezahlédli, pravděpodobně kvůli horolezcům, kteří zdolávali tamní výstupy.

Z lávky přes řeku jsme pozorovali kachny divoké, potápky malé a rovněž jsme zahlédli slípku zelenonohou, které se zdržovaly u bývalých tůní. Dále jsme pokračovali podél řeky směrem do Klecánek. S občasnými zastávkami na pozorování a vyprávění o zajímavostech či rozlišovacích znameních jednotlivých druhů ptáků, či různých změn zbarvení v průběhu roku.

U čističky vod v Úholičkách jsme zahlédli samce morčáka velkého, zatímco nad hlavou nám létalo káně lesní. U zahradnictví jsme zahlédli prolétnout nad hladinou ledňáčka říčního, ale v mžiku se nám schoval do křoví, kde jsme jej viděli už jen jako modrou skvrnu mezi větvemi.

Cestou jsme si povídali o všech aktivitách, které Česká ornitologická společnost vyvíjí a pořádá, jako například počítání a kroužkování ptáků, vydávání časopisu a především ochranu ptactva. Dále jsme se dozvěděli o nástrahách pro ptáky v podobě skel – různé zastávky hromadné dopravy, stěny u dálnic a skleněné budovy a možnostech označení v podobě nálepek v dostatečné hustotě, jelikož nálepky v podobě dravce, jak jsou běžně používané, jsou nefunkční (viz. http://www.birdlife.cz/co-delame/vyzkum-a-ochrana-ptaku/ochrana-druhu/konflikty-ptak-clovek/ptaci-a-skla/).

Pod kamenolomem jsme pozorovali u plavební komory racky chechtavé a racky bělohlavé, dále volavku popelavou a s nimi tam seděla i nutrie.

Když jsme na cestě zahlédli zbytek bodlin z ježka, dostali jsme kontrolní otázku, kdo mohl mít toho ježka jako potravu. Nikdo z nás nevěděl, a tak pro nás všechny bylo novinkou, že jeden z mála, kdo je schopný sníst ježka, aby se dostal skrze bodliny, je výr velký, který žije v kamenolomu a běžně je možné jej večer slyšet. O kousek dál se ještě potápěl hohol severní, který se nad hladinou zdržel vždy jen krátkou chvíli.

U jezu v Klecánkách už jsme pak viděli jen hejno labutí, z nichž některé byly ještě mladé a nebyly úplně bílé.

Ve 13:30 jsme již čekali na přívoz, kde byla procházka oficiálně ukončena, ačkoliv většina účastníků jela společně přívozem na druhý břeh a byla zde možnost zakoupit si odznáčky s obrázky různých ptáků.

Tato akce byla velice vydařená a poučná a již se těšíme na další.

 

Ornitologická vycházka v Řeži v sobotu 3.2

Česká společnost ornitologická a Roztoč pořádají v sobotu 3.2 zimní vycházku za ptáky podél Vltavy z Řeže do Roztok.

Vycházka je určena dospělým i dětem, kteří mají rádi ptáky a chtějí se o nich něco dozvědět. Půjdeme trasou podél Vltavy z Řeže do Roztok.

  • Sraz je v sobotu 3. 2. v 10:05 na lávce v Řeži (u zastávky ČD). V případě zpoždění vlaku prosíme o trpělivost.
  • Projdeme se po pravém břehu Vltavy až k přívozu Klecany-Roztoky. Předpokládaná doba vycházky cca 3–4 hodiny.
  • S sebou dalekohled, atlas ptáků (kdo má), teplé oblečení, svačinu, termosku s horkým pitím.

Za hodně špatného počasí (déšť, husté sněžení) se vycházka nekoná.

Vltava je významným zimovištěm vodních ptáků. Kromě kachen a racků se můžeme těšit na setkání s kormorány, potápkami, volavkami i vzácnějšími hosty ze severu – morčáky velkými a hoholy severními. Zjistíme, že slípka není slepice a budeme-li mít štěstí, zahlédneme i létající drahokam – ledňáčka říčního.

Zveme Vás na podzimní úklid obce

Vážení přátelé a sousedé, všichni, komu není lhostejná čistota místa, ve kterém žijeme. Tímto bychom Vás rádi pozvali na společný úklid naší obce konaný v rámci akce
Ukliďme svět, ukliďme Česko 2017 (dobrovolnické úklidové akce, probíhající na území celé České republiky, http://www.uklidmecesko.cz).

Úklid bude probíhat dne 24.9. (neděle). Sraz bude v 9.00 u obecního úřadu a u kontejnerů na tříděný odpad za cukrárnou (křižovatka ulic Hlavní a Akátová), kde dostanete potřebné rukavice (i dětské v menších velikostech), pytle a rozdělíme se na skupiny.

Stejně jako v minulých ročnících budou pytle s odpadem ukládány na předem určených místech a poté sváženy technickou četou obce. Jak ukazují naše zkušenosti z minula, každá pomoc má smysl a je vidět.

Předem děkujeme a těšíme se na Vás!