Podnět k šetření nezákonných zásahů do významného krajinného prvku

Jak jsme informovali v jednom z předešlých článků, kontaktovali jsme firmu FIDOS Group s.r.o. a žádali ji o doložení platného souhlasu orgánu ochrany přírody a krajiny, kvůli plánovanému zásahu do významného krajinného prvku VKP 26. Bohužel investor na naše výzvy nereagoval a proto jsme si vyžádali veškeré potřebné dokumenty od dotčených úřadů a zjistili, že územní rozhodnutí bylo firmě FIDOS Group s.r.o. vydáno v rozporu se zákonem, protože orgán ochrany přírody, který dle zákona zásahy do VKP posuzuje a schvaluje, nebyl osloven.

Dle našich zjištění došlo i k dalším zásahům do VKP 26, výstavbou několika rodinných domů, během několika nedávných let.

Na základě těchto zjištěných informací a po konzultaci s orgánem ochrany přírody v Odoleně Vodě jsme podali podnět k šetření nezákonných zásahů do registrovaného významného krajinného prvku podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, na Českou inspekci životního prostředí.

O dalším postupu budeme dále informovat.

Sdílet příspěvek