Obec bude oficiálně kontaktovat investory projektu Nad Údolím ohledně možnosti odkupu pozemků

Na veřejném zasedání dne 2.11.2015 probrali zastupitelé dopis od Spolku s výzvou na zvážení odkupu pozemků s ubytovnami v lokalitě Nad Údolím. Zastupitelstvo pověřilo paní starostku zjištěním možnosti odkupu zmíněných pozemků.

Během hlasování o tomto postupu se hlasování zdržel pan Krása a pan Plavec, ostatní přítomní zastupitelé hlasovali pro.

Informace jsou dostupné taktéž na stránkách obce

Sdílet příspěvek