Chystané odvolání paní starostky

Dostala se k nám informace o plánovaném odvolání paní starostky Mgr. Jany Münzbergerové.

Jelikož v odvolání vidíme jasnou souvislost s plánovanou koncepcí nového územního plánu a pevného postoje paní starostky vůči snahám developerů o plošnou zástavbu obce na úkor kvality života stávajících obyvatel, rozhodli jsme se oslovit všechny zastupitele formou otevřeného dopisu, ve kterém je upozorňujeme na závažnost celé situace a důsledky takového hlasování.

Několik sousedů a občanů naší obce taktéž inicializovalo petici za setrvání paní starostky ve funkci, kde vyzývají zastupitelstvo k pokračování v započatých krocích, které omezí potencionálně konfliktní a předimenzovanou plánovanou zástavbu v obci. Náš Spolek se se zněním petice ztotožnil a tuto iniciativu podporuje.

Petici je možné podpořit svým podpisem u pana Lubomíra Denka, na adrese Červená Skála 332/3, a to denně mezi 10. a 22. hodinou.

Petici je možné podepsat taktéž elektronicky pod tímto odkazem.

Sdílet příspěvek