Petice na podporu starostky a kroků proti neuvážené výstavbě

Na začátku týdne byla odevzdána na obecním úřadě petice na podporu paní starostky obce Mgr. Jany Münzbergerové a podporu kroků vedoucích k omezení plánované nadměrné výstavby v obci.

Celkově se na archy podepsalo 339 občanů Husince a Řeže. Toto číslo představuje přibližně 33% voličů v naší obci. Z toho je patrné, že má paní starostka značnou podporu veřejnosti. Dále z toho lze usoudit, že si velká část občanů, stejně jako náš Spolek, nepřeje další neuváženou výstavbu v obci.

Tento stav by neměli přehlížet členové zastupitelstva obce. V porovnání s účastí v posledních volbách do zastupitelstev obcí je totiž 339 občanů přibližně 55% voličů v Husinci a Řeži.

Dne 27.6. v 18 hodin se bude konat veřejné zasedání zastupitelstva obce, na kterém se bude m.j. projednávat plánovaná dočasná stavební uzávěra v obci. Uvidíme, jak petice ovlivní jednání a hlasování zastupitelstva.

Sdílet příspěvek