Archiv štítku: starosta

Náš spolek podporuje své členy kandidující do zastupitelstva

Jsou to již tři roky, co vznikl náš spolek na ochranu přírody a krajiny v obci Husinec. Hlavním cílem spolku vždy bylo chránit naši krásnou obec před necitlivými a nezákonnými zásahy jakéhokoliv charakteru. Během let jsme řešili mnoho jednotlivých kauz, při kterých jsme hájili zájmy přírody jak proti developerům, tak proti zlovůli některých úřadů, které opakovaně porušovaly zákon. Naší výhodou byla vždy vytrvalost, nezlomné odhodlání a přesvědčení, že veřejný zájem stojí nad zájmem jednotlivců na maximalizaci zisků.

Od počátku jsme opakovaně stáli na straně přírody proti síle peněz, protože přírodu kolem nás považujeme za naprosto nezbytnou součást našeho života, kde trávíme volný čas když si potřebujeme odpočinout od všednodenního shonu a povinností.

S tímto přesvědčením jsme se vždy zasazovali o to, aby charakter obce zůstal zachován a byl posílen tam, kde je to možné, například každoročním organizováním společného úklidu veřejného prostoru v obci, či drobným zkrášlováním okolí.

V průběhu let jsme měli možnost sledovat přístup obce v péči o zeleň, nakládání s veřejným prostorem a postup při vyjednávání s některými developery. V rámci otevřených pracovních skupin jsme se aktivně spolupodíleli například na tvorbě relaxační zóny u hřiště či vytváření strategického plánu obce.

Na veřejných akcích, schůzkách a pracovních skupinách jsme se logicky potkávali s lidmi, kteří svůj volný čas taktéž investovali do spoluvytváření veřejného prostoru, a kterým nebylo lhostejné, jak naše obec bude vypadat a jakým způsobem se bude rozvíjet.

Proto pro nás nebylo překvapením, že se někteří členové spolku rozhodli kandidovat za sdružení Společně pro Husinec a Řež, jehož dlouhodobé postoje, zejména k ochraně přírody a krajiny, či nakládání s veřejným prostorem, se prolínají s naším pohledem na udržitelný rozvoj obce. Kromě jiného to jsou také konkrétní kandidáti sdružení Společně pro Husinec a Řež, kteří se aktivně zapojují do zlepšování veřejného života všech obyvatel, ať už jde o jejich pravidelnou účast na úklidu Ukliďme Česko nebo v rámci dalších pracovních skupin při plánování budoucnosti obce.

Náš Spolek tímto veřejně vyjadřuje ve volbách do obecního zastupitelstva podporu sdružení nezávislých kandidátů Společně pro Husinec a Řež, za něž se rozhodli kandidovat i naši členové Lucie Nováková a Adam Pešek.

 

Chystané odvolání paní starostky

Dostala se k nám informace o plánovaném odvolání paní starostky Mgr. Jany Münzbergerové.

Jelikož v odvolání vidíme jasnou souvislost s plánovanou koncepcí nového územního plánu a pevného postoje paní starostky vůči snahám developerů o plošnou zástavbu obce na úkor kvality života stávajících obyvatel, rozhodli jsme se oslovit všechny zastupitele formou otevřeného dopisu, ve kterém je upozorňujeme na závažnost celé situace a důsledky takového hlasování.

Několik sousedů a občanů naší obce taktéž inicializovalo petici za setrvání paní starostky ve funkci, kde vyzývají zastupitelstvo k pokračování v započatých krocích, které omezí potencionálně konfliktní a předimenzovanou plánovanou zástavbu v obci. Náš Spolek se se zněním petice ztotožnil a tuto iniciativu podporuje.

Petici je možné podpořit svým podpisem u pana Lubomíra Denka, na adrese Červená Skála 332/3, a to denně mezi 10. a 22. hodinou.

Petici je možné podepsat taktéž elektronicky pod tímto odkazem.