Zhodnocení jarní úklidové akce

Dne 8.4.2017 proběhl v naší obci již třetí ročník úklidové akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko”, kterého se zúčastnilo celkem přes 40 dobrovolníků. Letos se poprvé do úklidu  zapojili také žáci a učitelé pěti tříd obecní základní školy. Účast byla tedy hojná a společně se nám podařilo obec zbavit velkého množství odpadků, stejně jako odhalit několik starých černých skládek.

Děkujeme všem, kteří se do úklidu zapojili. Dále chceme poděkovat paní ředitelce ZŠ Mgr. Janě Chmátalové za zorganizování a zapojení žáků základní školy do společného úklidu, obecnímu úřadu za podporu akce a zajištění svozu a likvidace odpadu, na kterém se aktivně podílela obecní technická četa.

Sdílet příspěvek