Náš spolek se stal členem sdružení Koridor D8

Dne 3.5.2018 podepsal náš spolek memorandum o spolupráci obcí a spolků při koordinaci aktivit souvisejících s realizací investičních záměrů kolem silnice II/608 a dálnice D8 od katastru obce Zdiby (okr. Praha východ) po katastr obce Nová Ves (okr. Mělník).

Spolu s postupující výstavbou výrobních a skladových provozů masivních rozměrů narůstá doprava osobních a nákladních automobilů jak na dálnici D8, tak na přilehlých komunikací. Kromě zhoršené dopravní situace, má plošná zástavba a zvýšená doprava negativní vliv na životní prostředí.

Toto se bohužel týká i obyvatel naší obce, která se nachází pouhé 4 kilometry od dálnice D8, ǎt už se jedná o dopady na kvalitu ovzduší, či zhoršenou dopravní situaci.

Členové tohoto sdružení vyjadřují společnou vůli hájit právo na příznivé životní prostředí obyvatel regionu, zasazovat se o trvale udržitelný rozvoj našich obcí, chránit zemědělský půdní fond, přírodu, zdraví a majetek místních občanů a komunit před negativními dopady investičních záměrů.

Cílem sdružení je aktivní spolupráce a koordinovaný postupu v ochraně životního prostředí obyvatel regionu mezi spolupracujícími obcemi a spolky.

Jelikož jsou postoje a vize memoranda v souladu s našimi cíli, o které se jako spolek zasazujeme, podepsali jsme spolu s 8 obcemi, 2 městy a dalšími 7 spolky přístupové memorandum a stali jsme se tak platnými členy sdružení obcí a spolků pod názvem Koridor D8.

 

Vlivy jednotlivých záměrů

 

 

 

Sdílet příspěvek