Když stavební úřad (ne)funguje

Náš spolek se již několik let snaží o ochranu přírody v naší obci. K tomu je důležitým předpokladem vědět předem o plánovaných zásazích, které by potencionálně mohly narušit hodnotná území. Právo na informace je garantováno zákonem o svobodnému přístupu k informacím z roku 1999. Je ovšem smutnou skutečností, že existuje státní instituce, která dokáže základní právo každé demokratické společnosti, jakým jistě právo na informace je, občanům tvrdošíjně odpírat.

Jedná se o Stavební úřad Klecany, který již v minulosti porušil v několika případech zákon, jak bylo potvrzeno například v roce 2016 Krajským soudem v kauze nezákonně vydaného územního souhlasu.

Tentokrát se Stavební úřad Klecany rozhodl o kreativní způsob výkladu zákona o svobodném přístupu k informacím, když informace odmítl poskytnout a posléze za to požadoval úhradu 1776,- Kč.

Nutno podotknout, že o informace jsme žádali již minulý rok v březnu, kdy se dotčený úřad vůbec nenamáhal odpovědět, přestože i zde platí zákonná lhůta na vyřízení žádosti 15, nejdéle však 25 dnů. Po druhé urgenci nám paní Ing. Bartáková, vedoucí stavebního úřadu, sdělila, že tyto informace její úřad neposkytuje. Po třetím dopise, ve kterém jsme opětovně upozorňovali na právo ke svobodnému přístupu k informacím, začal úřad pro změnu vyžadovat úhradu za dohledání a zpracování požadovaných informací.

Nejenže úřad neměl na úhradu za zpracování nákladů žádný nárok, ale samotné oznámení úřadu nesplňovalo ani základní, zákonem stanovené náležitosti. Tímto se úřad podle zákona připravil i o úhradu nákladů, na které by jinak nárok měl (například za pořízení fotokopií). Krajský úřad Středočeského kraje, kam jsme podali odvolání, potvrdil naše stanovisko v říjnu roku 2017 a přikázal Stavebnímu úřadu Klecany poskytnout požadované informace bezplatně.

Stavební úřad Klecany se však rozhodl ignorovat i nařízení svého nadřízeného orgánu, a proto jsme v prosinci loňského roku zasílali na Krajský úřad žádost o vydání opatření proti nečinnosti vůči Městskému úřadu Klecany.

Zde Krajský úřad rozhodl ještě koncem prosince tak, že Stavební úřad Klecany je povinen poskytnout požadované informace do 15 dnů.

Do dnešního dne jsme informace, o které jsme žádali v březnu roku 2017, od stavebního úřadu nedostali.

Skutečnost je tedy taková, že Stavební úřad Klecany, který je placen z našich daní, porušuje opakovaně platné zákony a ignoruje závazná rozhodnutí nadřízeného orgánu. My se ve svém volném čase budeme dále domáhat toho, aby úřad začal respektovat platné zákony, které platí bez rozdílu pro všechny.

Sdílet příspěvek