Kácení porostu na protipovodňové hrázi pod ÚJV se chýlí ke konci

Samotné kácení porostu bylo již prakticky dokončeno. Nyní zbývá velké stromy naporcovat a odvézt, zbytky větví naštěpkovat. Štěpka zůstává na místě kvůli regeneraci půdy a podrostu.

Místo po zásahu vypadá velmi dobře, povrch nebyl hrubě narušen a totéž platí i o povrchu na svazích. Až na výjimky nejsou nikde holiny, na mnoha místech zůstaly zdravé větší nebo i menší stromy. Přístupová cesta je na jednom místě zahloubená. Toto bude napraveno realizační firmou ve spolupráci s technickou četou obce, která zajistí materiál na zásyp.

Dle zjištění firma zajišťující kácení dřevin dodržela podmínku nevyužívat v místě těžkou techniku (viz fotky). Dokonce byli pro stahování dřeva využiti i tažní koně.
Pokud tomu počasí dovolí, provede ÚJV dne 20.3. úklid odpadků v prostoru mezi břehem a plotem areálu ÚJV.

 

Sdílet příspěvek