Archiv pro rubriku: Veřejná akce

Reportáž z ornitologické vycházky

V sobotu 3.2.2018 proběhla ornitologická procházka pořádaná Českou společností ornitologickou a sdružením Roztoč, jíž se zúčastnilo i několik členů našeho spolku. Sraz byl dohodnutý chvíli po 10. hodině ranní, jelikož většina účastníků přijela vlakem od Prahy. Sešlo se nás kolem 15 dospělých a několik dětí.

Po úvodním uvítání a představení pořádajících organizací jsme obdrželi brožurky s obrázky a popisy ptactva vyskytujícího se v mokřadech v Praze a okolí a ihned jsme se pustili do pozorování poštolek, které vysedávaly na stromě na skalách nad vlakovou tratí. Členové ornitologické společnosti měli s sebou profesionální dalekohled na stativu, u kterého jsme se vždy postupně všichni vystřídali a detailně si tak prohlédli charakteristické znaky jednotlivých druhů ptáků.

Zajímavou informací pro nás byl i výskyt orla skalního, který se v této oblasti zdržuje, bohužel jsme jej však nezahlédli, pravděpodobně kvůli horolezcům, kteří zdolávali tamní výstupy.

Z lávky přes řeku jsme pozorovali kachny divoké, potápky malé a rovněž jsme zahlédli slípku zelenonohou, které se zdržovaly u bývalých tůní. Dále jsme pokračovali podél řeky směrem do Klecánek. S občasnými zastávkami na pozorování a vyprávění o zajímavostech či rozlišovacích znameních jednotlivých druhů ptáků, či různých změn zbarvení v průběhu roku.

U čističky vod v Úholičkách jsme zahlédli samce morčáka velkého, zatímco nad hlavou nám létalo káně lesní. U zahradnictví jsme zahlédli prolétnout nad hladinou ledňáčka říčního, ale v mžiku se nám schoval do křoví, kde jsme jej viděli už jen jako modrou skvrnu mezi větvemi.

Cestou jsme si povídali o všech aktivitách, které Česká ornitologická společnost vyvíjí a pořádá, jako například počítání a kroužkování ptáků, vydávání časopisu a především ochranu ptactva. Dále jsme se dozvěděli o nástrahách pro ptáky v podobě skel – různé zastávky hromadné dopravy, stěny u dálnic a skleněné budovy a možnostech označení v podobě nálepek v dostatečné hustotě, jelikož nálepky v podobě dravce, jak jsou běžně používané, jsou nefunkční (viz. http://www.birdlife.cz/co-delame/vyzkum-a-ochrana-ptaku/ochrana-druhu/konflikty-ptak-clovek/ptaci-a-skla/).

Pod kamenolomem jsme pozorovali u plavební komory racky chechtavé a racky bělohlavé, dále volavku popelavou a s nimi tam seděla i nutrie.

Když jsme na cestě zahlédli zbytek bodlin z ježka, dostali jsme kontrolní otázku, kdo mohl mít toho ježka jako potravu. Nikdo z nás nevěděl, a tak pro nás všechny bylo novinkou, že jeden z mála, kdo je schopný sníst ježka, aby se dostal skrze bodliny, je výr velký, který žije v kamenolomu a běžně je možné jej večer slyšet. O kousek dál se ještě potápěl hohol severní, který se nad hladinou zdržel vždy jen krátkou chvíli.

U jezu v Klecánkách už jsme pak viděli jen hejno labutí, z nichž některé byly ještě mladé a nebyly úplně bílé.

Ve 13:30 jsme již čekali na přívoz, kde byla procházka oficiálně ukončena, ačkoliv většina účastníků jela společně přívozem na druhý břeh a byla zde možnost zakoupit si odznáčky s obrázky různých ptáků.

Tato akce byla velice vydařená a poučná a již se těšíme na další.

 

Ornitologická vycházka v Řeži v sobotu 3.2

Česká společnost ornitologická a Roztoč pořádají v sobotu 3.2 zimní vycházku za ptáky podél Vltavy z Řeže do Roztok.

Vycházka je určena dospělým i dětem, kteří mají rádi ptáky a chtějí se o nich něco dozvědět. Půjdeme trasou podél Vltavy z Řeže do Roztok.

  • Sraz je v sobotu 3. 2. v 10:05 na lávce v Řeži (u zastávky ČD). V případě zpoždění vlaku prosíme o trpělivost.
  • Projdeme se po pravém břehu Vltavy až k přívozu Klecany-Roztoky. Předpokládaná doba vycházky cca 3–4 hodiny.
  • S sebou dalekohled, atlas ptáků (kdo má), teplé oblečení, svačinu, termosku s horkým pitím.

Za hodně špatného počasí (déšť, husté sněžení) se vycházka nekoná.

Vltava je významným zimovištěm vodních ptáků. Kromě kachen a racků se můžeme těšit na setkání s kormorány, potápkami, volavkami i vzácnějšími hosty ze severu – morčáky velkými a hoholy severními. Zjistíme, že slípka není slepice a budeme-li mít štěstí, zahlédneme i létající drahokam – ledňáčka říčního.

Zveme Vás na podzimní úklid obce

Vážení přátelé a sousedé, všichni, komu není lhostejná čistota místa, ve kterém žijeme. Tímto bychom Vás rádi pozvali na společný úklid naší obce konaný v rámci akce
Ukliďme svět, ukliďme Česko 2017 (dobrovolnické úklidové akce, probíhající na území celé České republiky, http://www.uklidmecesko.cz).

Úklid bude probíhat dne 24.9. (neděle). Sraz bude v 9.00 u obecního úřadu a u kontejnerů na tříděný odpad za cukrárnou (křižovatka ulic Hlavní a Akátová), kde dostanete potřebné rukavice (i dětské v menších velikostech), pytle a rozdělíme se na skupiny.

Stejně jako v minulých ročnících budou pytle s odpadem ukládány na předem určených místech a poté sváženy technickou četou obce. Jak ukazují naše zkušenosti z minula, každá pomoc má smysl a je vidět.

Předem děkujeme a těšíme se na Vás!

Zhodnocení jarní úklidové akce

Dne 8.4.2017 proběhl v naší obci již třetí ročník úklidové akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko”, kterého se zúčastnilo celkem přes 40 dobrovolníků. Letos se poprvé do úklidu  zapojili také žáci a učitelé pěti tříd obecní základní školy. Účast byla tedy hojná a společně se nám podařilo obec zbavit velkého množství odpadků, stejně jako odhalit několik starých černých skládek.

Děkujeme všem, kteří se do úklidu zapojili. Dále chceme poděkovat paní ředitelce ZŠ Mgr. Janě Chmátalové za zorganizování a zapojení žáků základní školy do společného úklidu, obecnímu úřadu za podporu akce a zajištění svozu a likvidace odpadu, na kterém se aktivně podílela obecní technická četa.

Zveme Vás na 3. ročník úklidové akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko„

Rádi bychom Vás pozvali na 3. ročník úklidové akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko”, která proběhne v Husinci a Řeži v sobotu 8. dubna 2017.

Sraz je v 9 hodin na těchto místech:

  • před obecním úřadem

nebo

  • v horní části Řeže u stanoviště kontejnerů na tříděný odpad za cukrárnou Sarnia (křižovatka Hlavní a Akátové)

Čím více se nás do úklidu zapojí, tím lépe obec zbavíme  odpadků a černých skládek. Už teď můžete vytipovávat místa, která by si úklid zasloužila.

Pytle na odpad a rukavice budou k dispozici jako při předešlých akcích, pokud však máte vlastní rukavice, klidně si je doneste.

Pokud Vás zajímá, jak probíhaly minulé úklidy, můžete se podívat na reporty z předešlých úklidů.

Podrobnosti o akci najdete také na webu www.uklidmecesko.cz

Vyhodnocení dotazníků ohledně budoucího vývoje obce

Dne 19.1.2017 se v prostorách základní školy konalo veřejné setkání, kde byly prezentovány výsledky veřejného dotazníku zabývajícího se budoucím vývojem obce.

Zajímavým zjištěním je fakt, že na základě dotazníku jsou obyvatelé naší obce nejvíce pyšní na přírodu v okolí a naopak je nejvíce trápí omezování veřejné zeleně. To jsou oblasti, kterými se náš Spolek dlouhodobě zabývá.

Zpráva z vyhodnocení dotazníku, včetně jejího shrnutí v přehledné prezentaci byly zveřejněny na stránkách obce.

 

 

Podzimní úklid obce s přespolní účastí

Letošní podzimní úklid jsme pojali spíš jako menší úklidovou akci nad rámec každoročního velkého jarního úklidu. I tak se nás sešlo rovnou 10. Překvapením pro nás bylo, že se do úklidu v naší obci zapojil i dobrovolník Pepa, který k nám dorazil až z Kladna, navíc s jednou rukou v sádře. Jelikož se v okolí Kladna úklidové akce nepořádaly, byla pro něj naše obec nejbližší možnost, jak se do celosvětové akce zúčastnit. Pepovi od nás patří velké díky za to, že k nám neváhal dorazit kus cesty, aby nám celé dopoledne pomáhal s úklidem. Během dopoledne se nám podařilo vyčistit obec od odpadků, které se od jara nastřádaly podél cest a silnic. Celkem jsme nasbírali odhadem 10 velkých pytlů odpadu. Tímto děkujeme všem, kteří se úklidové akce zúčastnili.

Pár fotek z úklidu:

dsc_2992
Do úklidu se zapojil i člen zastupitelstva
dsc_2997
Pepa z Kladna

dsc_3005

Podzimní úklid obce v rámci celosvětové akce Ukliďme svět.

V sobotu, dne 24.9. pořádáme menší úklidovou akci naší obce v rámci celosvětové dobrovolnické iniciativy Clean up the World! (Ukliďme svět!).

Pokud máte čas a chcete nám pomoci, budeme rádi.

Sraz je v 9:30 na křižovatce Hlavní a Akátová (u kontejneru na tříděné odpady) v horní části Řeže. Během dopoledne se společně pokusíme uklidit nepořádek u Vltavy a podél cest v naší obci. Pytle i rukavice budou na místě k dispozici. Po domluvě s obcí bude svoz odpadu zajištěn z vybraných míst.

Zde je oficiální odkaz na stránky akce.

Petice na podporu starostky a kroků proti neuvážené výstavbě

Na začátku týdne byla odevzdána na obecním úřadě petice na podporu paní starostky obce Mgr. Jany Münzbergerové a podporu kroků vedoucích k omezení plánované nadměrné výstavby v obci.

Celkově se na archy podepsalo 339 občanů Husince a Řeže. Toto číslo představuje přibližně 33% voličů v naší obci. Z toho je patrné, že má paní starostka značnou podporu veřejnosti. Dále z toho lze usoudit, že si velká část občanů, stejně jako náš Spolek, nepřeje další neuváženou výstavbu v obci.

Tento stav by neměli přehlížet členové zastupitelstva obce. V porovnání s účastí v posledních volbách do zastupitelstev obcí je totiž 339 občanů přibližně 55% voličů v Husinci a Řeži.

Dne 27.6. v 18 hodin se bude konat veřejné zasedání zastupitelstva obce, na kterém se bude m.j. projednávat plánovaná dočasná stavební uzávěra v obci. Uvidíme, jak petice ovlivní jednání a hlasování zastupitelstva.

Report z úklidové akce

V sobotu 23. dubna proběhl druhý ročník úklidové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko„.

Přestože se jednalo již o druhý ročník, čekali jsme větší účast, než minulý rok, kdy dorazilo kolem 60 dobrovolníků.

Nakonec se však akce zúčastnilo “pouze” kolem 30 lidí, kteří pomáhali naši obec uklízet od odpadků. Pozitivním faktem je, že letitý nepořádek v různých koutech obce byl vloni odklizen, a proto letošní úklid nebyl celkově tak náročný. To ovšem bohužel neplatilo o škarpách směrem k Samotě a dále kolem odbočky do lomu. Zde jsme objevili letitý nepořádek, který nám dal zabrat. Výsledek ale stojí za to a rozdíl určitě pozná každý, kdo se rozhlédne za obcí kolem silnice, kterou léta lemovaly poházené odpadky. Dalším problematickým místem jsou břehy podél řeky, které jsou taktéž zaneseny různými odpadky, které kdy v minulosti přinesla řeka. V příštích letech se můžeme zaměřit právě na tato místa.

Za tento ročník bychom chtěli poděkovat všem, kteří se účastnili a ty, kteří se nedostavili zveme hned příští rok – čím více nás bude, tím více práce uděláme a naše obec bude zase o něco hezčí.

Pár fotek z úklidu:

na co všechno člověk při úklidu škarpy podél silnice nenarazí
na co všechno člověk při úklidu škarpy podél silnice nenarazí
někdo si odložil hromadu pneumatik do křoví
někdo si odložil hromadu pneumatik do křoví
někomu už se nehodily boty
někomu už se nehodily boty
nepořádek ze škarpy do pytle
nepořádek ze škarpy do pytle
poklady od silnice
poklady od silnice
vyčištěno
vyčištěno